Články

Špeciálna ochrana zraku

Špeciálna ochrana zraku

Svet techniky dnes oplýva sofistikovanými technológiami, ktoré pomáhajú človeku robiť veci presnejšie a rýchlejšie. Zariadenia, ktoré človeku inak pomáhajú, môžu v sebe skrývať aj bežným zrakom neviditeľné riziká. Hrozby v podobe prirodzených alebo...

Čítaj ďalej
Nedioptrické ochranné okuliare

Nedioptrické ochranné okuliare

Ochranné okuliare zabezpečujú aktívnu ochranu pred fyzickým poškodením zraku. V prevádzkach, kde sa požaduje 100 % ochrana zraku, nosia takéto okuliare aj pracovníci, ktorí inak okuliare nepotrebujú. Zodpovedajúca ergonomická konštrukcia a dizajn...

Čítaj ďalej
Dioptrické ochranné okuliare

Dioptrické ochranné okuliare

Ideálnu zrakovú ostrosť je možne dosiahnuť bezchybnými pracovnými okuliarmi. Kvalifikovaným výberom zorníkov alebo ich povrchových úprav dokážeme napraviť vizuálne nedostatky prejavujúce sa v neostrom videní, deformácii obrazu, pálení alebo slzení...

Čítaj ďalej