Kladný, či záporný cylinder? Sú moje ochranné okuliare správne ?

V minulosti sa v optike cylindrická korekcia nepoužívala. Začiatkom 70-tych rokov štúdie a výskum poukázali, že je možné vylepšiť zrakovú vadu – astigmatizmus pomocou cylindra. Príčinou astigmatizmu, je nerovnomerné zakrivenie rohovky. Človek touto zrakovou vadou vidí veci v určitom uhle neostro. Preto pri astigmatizme sa k sférickej (sph) hodnote pridáva aj hodnota cylindra (cyl) spolu s hodnotou osi (os).
Dioptrické hodnoty astigmatickej korekcie vieme vyjadriť dvoma spôsobmi. A to v kladnej alebo zápornej hodnote cylindra. Medzi lekármi je viac zaužívané záporné (mínusové) vyjadrenie. V očnej optike zasa naopak – kladné (plusové). Obe sú však správne aj keď na prvý pohľad to tak nevyzerá.
Príklad:
Pri zápornom udaní cylindra je astigmatická hodnota korekcie takáto:
sph -1,00 dpt                     cyl -2,00 dpt                      os 30°
V tomto prípade môžu byť uvedené dioptrické hodnoty vyjadrené aj nasledovne:
sph -3,00 dpt                     cyl +2,00 dpt                     os 120°
Tento zápis dioptrickej hodnoty nášho oka je teda vyjadrený aj inak a pri tom sa pre náš zrak nič nezmení.
Prepočet si môže urobiť každý sám, podľa nasledujúceho postupu.

  1. Matematicky sčítajte hodnoty dioptrie a cylindra (sph + cyl) a dostanete novú hodnotu sph dioptrie.
  2. Hodnotu cylindra neprepočítavajte, iba zmeňte jeho znamienko na opačné.
  3. Prepočítajte (posuňte) os cylidra, pripočítaním o 90°.

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sa predpísaná korekcia výrazne zmenila, nie je to tak. Netreba mať obavy a nechať sa zmiasť. Vždy sa jedná o tú istú korekciu, len vyjadrenú v inom – kladom alebo zápornom cylindri.
Veď, ktoré číslo topánok preferujete? 41 alebo sedmičky?