Dioptrické ochranné okuliare

Ideálnu zrakovú ostrosť je možne dosiahnuť bezchybnými pracovnými okuliarmi. Kvalifikovaným výberom zorníkov alebo ich povrchových úprav dokážeme napraviť vizuálne nedostatky prejavujúce sa v neostrom videní, deformácii obrazu, pálení alebo slzení oči. Bežné korekčné vady korigujeme na mieru zhotovenými zorníkmi integrovanými priamo v bezpečnom ochrannom ráme. Dioptrické ochranné okuliare sú vyrábané vo vzťahu k zrakovej vade. Ochrana zraku musí zohľadňovať individuálne optické nároky.

Korigované zrakové vady:

• krátkozrakosť
• ďalekozrakosť
• presbyopia
• astigmatizmus

Dioptrické okuliare:

• jednoohniskové
• multifokálne
• bifokálne