NOVÝ ŠTANDARD OCHRANY ZRAKU

Nová definícia zušľachtenia
ochranných zorníkov

Staráme sa o váš zrak

Profesionálna ochrana zraku

okuliare k počítaču

Ergonomické riešenie
videnia na blízko
a strednú vzdialenosť

Ultra Cleaner

Profesionálny systém
starostlivosti o okuliare

Certifikovaná dezinfekcia

Univerzálny dezinfekčný prostriedok
s obsahom striebra, bez alkoholu
a dráždivých zložiek

Ultra cleaner fog

Elitné riešenie proti
zahmlievaniu

Zeron

Trendový dizajn
s integrovaným dioptrickým
zorníkom na mieru

Sagitta, špecialista na očnú optiku

Ochranné okuliare od Sagitty v súčasnosti chránia zrak tisíckam zamestnancov v mnohých nadnárodných podnikoch. Hodnota našich riešení vychádza zo špecializácie na očnú optikudlhoročných skúseností vo výrobe okuliarových šošoviek.

Pri výrobe dioptrických zorníkov zohľadňujeme nekonvenčné požiadavky na plnohodnotné ostré videnie v rôznych výrobných prostrediach a pracovných polohách. Individuálne optické nároky sú zapracované do kvalitných materiálov zorníkov, zodpovedajúcich prísnym bezpečnostným požiadavkám.

 

Technológie & Know how

Precíznosť našich certifikovaných produktov je podporená moderným technologickým vybavením na spracovanie FreeForm optických dizajnov. Kvalitu zobrazovania a životnosť individuálne zhotovovaných zorníkov znásobujeme špeciálnymi povrchovými zušľachteniami.

Naše know-how v oblasti ochrany zraku je znásobené aj tým, že spoločnosť Sagitta zároveň patrí už viac ako dve dekády k najvýznamnejším dodávateľom okuliarov, okuliarových šošoviek, lúp a vzdelávania v oblasti optiky a optometrie pre optiky v Českej a Slovenskej Republike.

 

Riešenia na mieru

Dobrému výberu a zhotoveniu ochranných okuliarov predchádza odborný rozbor pracovných podmienok a požiadaviek so zreteľom na fyziologickú a anatomickú stavbu zrakového aparátu každého jednotlivca. Komfortné a nerušivé používanie pomôcky sa odvíja od správneho zhodnotenia ergonómie. Dokonalé 100 % ostré videnie je dosahované plnohodnotným refrakčným vyšetrením a centráciou odborníkmi prihliadajúcimi na rozbor pracovných podmienok.

Pre kvalitný výber ochranných okuliarov je potrebné posúdiť mnohé faktory, napríklad: osvetlenie, pohľadová os, vlhkosť, teplotné zmeny, fixácia vzdialenosti, pracovná poloha, stavba tvárovej časti, objektívne refrakčné vyšetrenie, subjektívne vyšetrenie zrakovej ostrosti, rešpektovanie paralelnej korekcie, životné návyky a priestorová komunikácia.

Dioptrické ochranné okuliare

Kvalifikovaným výberom zorníkov alebo ich povrchových úprav dokážeme napraviť vizuálne nedostatky prejavujúce sa v neostrom videní, deformácii obrazu, pálení alebo slzení oči. Korekčné vady korigujeme na mieru zhotovenými zorníkmi integrovanými priamo v bezpečnom ochrannom ráme.

 

Špeciálna ochrana zraku

Hrozby v podobe prirodzených alebo syntetických optických žiarení môžu poškodzovať funkcie zraku už pri veľmi slabých zásahoch. Dlhodobé pôsobenie v rizikovom prostredí má za následok zrýchlenú degeneráciu vnútroočných tkanív. Riziko poškodenia zraku znižujeme správnou voľbou skiel do ochranných okuliarov. Technológie emitujúce žiarenia s potenciálom poškodenia zraku sú napríklad: UV žiariče, LED svietidlá, sklárske pece, taviace pece, halogénové výbojky, infračervené žiariče, zobrazovacie jednotky, a pod.

 

Nedioptrické ochranné okuliare

Ochranné okuliare zabezpečujú aktívnu ochranu pred fyzikálnym poškodením zraku. Používanie nedioptrických okuliarov navrhujeme podľa pracovných podmienok a individuálnych ergonomických požiadaviek, čo zaručuje rýchlu adaptabilitu, komfort a pohodlie pri nosení. Čistý neskreslený obraz, pokojné nosenie bez rušivých pocitov predstavuje pasívnu ochranu pracovníka, vďaka koncentrácii na bezpečný pracovný výkon a pružnú orientáciu v priestore.

 

Zobrazovacie jednotky

Dlhotrvajúce meravé sedenie v deformovanej polohe, zdĺhavé upriamenie zraku na podsvietenú plochu monitoru sa vymyká prirodzenej stavbe ľudského organizmu, ktorý bol formovaný milióny rokov v prírodných podmienkach. Následky v podobe chronického poškodenia pohybového a zrakového aparátu sa prejavujú stále častejšie u mladších pracovníkov. Presnou kombináciou okuliarových skiel s integrovaným filtrom osadeným v moderných rámoch predchádzame negatívnym zdravotným následkom pri práci so zobrazovacími jednotkami.

 

ULTRA CLEANER

Profesionálny systém starostlivosti o okuliare zameraný na dezinfekciu, proti zahmlievaniu a čistenie. Čistiaca stanica obsahuje a umožňuje súbežne kombinovať roztoky rôzneho účinku podľa charakteru pracovného prostredia alebo spoločenskej situácie. Komplexné riešenie vo forme čistiacej stanice ponúka flexibilné zvládnutie požiadaviek na čistotu, hygienu a jednoduchý manažment obsluhy.