V čom sú iné ochranné dioptrické okuliare než civilné dioptrické okuliare?

Autor:

Známe príslovie hovorí, že „keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté.“ V tomto duchu možno parafrázovať aj dioptrické okuliare. Jedny civilné, ktoré používame doma a jedny ochranné, ktoré musíme používať v práci.

Súkromné dioptrické okuliare, s ktorými sme spokojný nemusia úplne vyhovovať v pracovnom prostredí, kde sa vyžadujú vysoké nároky na presnosť, kvalitu, rýchlosť a  bezpečnosť. Zhotoveniu dioptrických ochranných okuliarov predchádza posúdenie viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú našu  spokojnosť pri práci.

Základným predpokladom pre zaistenie ostrého videnia je vyšetrenie  zraku objektívnou a subjektívnou refrakciou lekárom alebo optometristom.

Hodnoty refrakcie (ostrého videnia) je dôležité ešte konfrontovať s reáliami pracoviska. Je potrebné si uvedomiť, ako a kde budeme  používať dioptrické okuliare počas práce. Dôležité  je uvedomenie si informácií, ako je pracovná vzdialenosť, popis činností, rozmiestnenie pracovného priestoru, práca so zobrazovacími jednotkami atď. Ideálne je simulovať podmienky pre potrebné ostré videnie v situáciách, v ktorých sa nachádzame najčastejšie. V akej polohe vykonávame prácu (stojíme, sedíme), vzdialenosť  monitoru, v akom pracovnom rádiuse sa pohybujeme, alebo či pracujeme ako vodič na vysokozdvižnom vozíku, žeriavnik a iné.

Nemalý dôraz kladieme na výber správneho dizajnu ochranného rámu, do ktorého nám bude zapracovaná dioptrická korekcia vo forme bezpečnostného zorníka. Pri výbere konštrukcie okuliarov posudzujeme možné riziká na pracovisku – odletujúce triesky, prašnosť, žiarenia, chemické riziká a iné. Komfort a pohodlie pri nosení počas práce si zabezpečíme výberom správnej  veľkostí okuliarov a možnosťou flexibilného prispôsobenia niektorých ich častí. Správnu tesnosť okuliarov posúdime Fit Testom (tesné priliehanie okuliarov k tvári).

Zosumarizovaním získaných informácií si vyberieme najvhodnejšie riešenie pre správne videnie v  ochranných dioptrických okuliaroch, v ktorých budeme nielen dobre vidieť, ale budeme aj chránený.