Články

Ochranné okuliare k zobrazovacím jednotkám

Ochranné okuliare k zobrazovacím jednotkám

Dlhotrvajúce meravé sedenie v deformovanej polohe, zdĺhavé upriamenie zraku na podsvietenú plochu monitoru sa vymyká prirodzenej stavbe ľudského organizmu, ktorý bol formovaný milióny rokov v prírodných podmienkach.Následky v podobe chronického poškodenia pohybového a...

Čítaj ďalej
Špeciálna ochrana zraku

Špeciálna ochrana zraku

Svet techniky dnes oplýva sofistikovanými technológiami, ktoré pomáhajú človeku robiť veci presnejšie a rýchlejšie. Zariadenia, ktoré človeku inak pomáhajú, môžu v sebe skrývať aj bežným zrakom neviditeľné riziká. Hrozby v podobe prirodzených alebo syntetických...

Čítaj ďalej
Nedioptrické ochranné okuliare

Nedioptrické ochranné okuliare

Ochranné okuliare zabezpečujú aktívnu ochranu pred fyzickým poškodením zraku. V prevádzkach, kde sa požaduje 100 % ochrana zraku, nosia takéto okuliare aj pracovníci, ktorí inak okuliare nepotrebujú. Zodpovedajúca ergonomická konštrukcia a dizajn predstavuje organickú...

Čítaj ďalej
Dioptrické ochranné okuliare

Dioptrické ochranné okuliare

Ideálnu zrakovú ostrosť je možne dosiahnuť bezchybnými pracovnými okuliarmi. Kvalifikovaným výberom zorníkov alebo ich povrchových úprav dokážeme napraviť vizuálne nedostatky prejavujúce sa v neostrom videní, deformácii obrazu, pálení alebo slzení oči. Bežné korekčné...

Čítaj ďalej