Sagitta Safety Academy

Naším poslaním je viesť a motivovať ľudí k správnemu pochopeniu a používaniu ochrany zraku v rôznych podmienkach s akcentom na individualitu každého človeka. Vzdelávanie a osveta v tejto oblasti je pre nás rovnako dôležitým cieľom ako kvalita našich produktov.

Ideálna príležitosť

Dni zdravia, safety day a iné celofiremné spoločenské akcie, sú ideálnym priestorom na popularizáciu, motiváciu a vzdelávanie v oblasti ochrany zraku na pracovisku. Našim príspevkom sú prednášky, workshopy, zrakové screeningy.

PREDNÁŠKY

Majú charakter odborného, ale zároveň laicky uchopiteľného obsahu o problematike zraku a jeho ochrane. Môžu byť zamerané na špeciálne činnosti a oblasti ochrany zraku ako je práca pri počítači, s laserovými prístrojmi alebo v ochranných maskách. Poslucháč sa dozvie ako a čím vidíme, prečo sa zrak zhoršuje, ktoré korekčné pomôcky sú vhodné nie len pri práci , ale aj pri športe a zábave. Prednáška môže byť doplnená o kvíz týkajúci sa konkrétnej problematiky zákazníka.

WORKSHOPY

Otvorené diskusie o problematike ľudského zraku jeho fungovania a ohrozeniach. Účastník si môže na „vlastné oči“ vyskúšať rôzne zrakové handicapy a obmedzenia simulačných okuliarov, ktoré dokážu navodiť reálny pocit videnia rôznych poúrazových stavov a chorôb zraku.

SCREENINGY

Reálne je vykonávané meranie zrakovej ostrosti na prinesených medicínskych prístrojoch. Účastník si môže nechať zmerať svoj zrak spôsobom objektívnej refrakcie na autorefraktometri a výsledky konzultovať s odborníkom.