Články

Dioptrické ochranné okuliare

Dioptric safety glasses

Ideálnu zrakovú ostrosť je možne dosiahnuť bezchybnými pracovnými okuliarmi. Kvalifikovaným výberom zorníkov alebo ich povrchových úprav dokážeme napraviť vizuálne nedostatky prejavujúce sa v neostrom videní, deformácii obrazu, pálení alebo slzení oči. Bežné korekčné...

Read more
Nedioptrické ochranné okuliare

Plano safety glasses

Ochranné okuliare zabezpečujú aktívnu ochranu pred fyzickým poškodením zraku. V prevádzkach, kde sa požaduje 100 % ochrana zraku, nosia takéto okuliare aj pracovníci, ktorí inak okuliare nepotrebujú. Zodpovedajúca ergonomická konštrukcia a dizajn predstavuje...

Read more
Špeciálna ochrana zraku

Special eye protection

Svet techniky dnes oplýva sofistikovanými technológiami, ktoré pomáhajú človeku robiť veci presnejšie a rýchlejšie. Zariadenia, ktoré človeku inak pomáhajú, môžu v sebe skrývať aj bežným zrakom neviditeľné riziká. Hrozby v podobe prirodzených alebo syntetických...

Read more
Ochranné okuliare k zobrazovacím jednotkám

Ochranné okuliare k zobrazovacím jednotkám

Dlhotrvajúce meravé sedenie v deformovanej polohe, zdĺhavé upriamenie zraku na podsvietenú plochu monitoru sa vymyká prirodzenej stavbe ľudského organizmu, ktorý bol formovaný milióny rokov v prírodných podmienkach.Následky v podobe chronického poškodenia pohybového a...

Read more