Kladný nebo záporný cylindr? Jsou moje ochranné brýle správné?

V minulosti se cylindrická korekce v optice nepoužívala. Začátkem 70. let studie a výzkum prokázaly, že zrakovou vadu astigmatismus je možné vylepšit pomocí cylindru. Příčinou astigmatismu je nerovnoměrné zakřivení rohovky. Člověk s touto zrakovou vadou vidí věci v určitém úhlu neostře. Proto se u astigmatismu ke sférické (sph) hodnotě přidává i hodnota cylindru (cyl) spolu s hodnotou osy (osa). Dioptrické hodnoty astigmatické korekce můžeme vyjádřit dvěma způsoby, a to v kladné nebo záporné hodnotě cylindru. Mezi lékaři je více vžito záporné (minusové) vyjádření. V oční optice naopak zase kladné (plusové). Obě jsou však správná, i když to tak na první pohled nevypadá. Příklad: U záporného údaje cylindru je astigmatická hodnota korekce tato:
sph -1,00 dpt cyl -2,00 dpt osa 30°
V tomto případě mohou být uvedené dioptrické hodnoty vyjádřeny i následovně:
sph -3,00 dpt cyl +2,00 dpt osa 120°
Tento zápis dioptrické hodnoty našeho oka je tedy vyjádřen i jinak a přitom se pro náš zrak nic nemění. Přepočet si může udělat každý sám následujícím postupem:

  1. Matematicky sečtěte hodnoty dioptrie a cylindru (sph + cyl) a dostanete novou hodnotu sph dioptrie.
  2. Hodnotu cylindru nepřepočítávejte, jen změňte její znaménko na opačné.
  3. Přepočítejte (posuňte) osu cylindru připočtením úhlu 90°.

I když se na první pohled zdá, že se předepsaná korekce výrazně změnila, není tomu tak. Není třeba mít obavy a nechat se zmást. Vždy jde o tutéž korekci, jen vyjádřenou v jiném – kladném nebo záporném – cylindru. Podobně jako u obuvi – jaké číslo bot preferujete? 41 nebo sedmičky?