Articles

Ochranné okuliare k zobrazovacím jednotkám

Glasses for display units

Dlhotrvajúce meravé sedenie v deformovanej polohe, zdĺhavé upriamenie zraku na podsvietenú plochu monitoru sa vymyká prirodzenej stavbe ľudského organizmu, ktorý bol formovaný milióny rokov v prírodných podmienkach.Následky v podobe chronického poškodenia pohybového a...

Read more
Special Safety Eyewear

Special Safety Eyewear

Today, the world is full of sophisticated technologies that help people do things more accurately and faster. Devices that otherwise help people can also carry invisible risks to the naked eye. Threats in the form of natural or synthetic optical radiation can impair ...

Read more
Plano safety glasses

Plano safety glasses

Ochranné okuliare zabezpečujú aktívnu ochranu pred fyzickým poškodením zraku. V prevádzkach, kde sa požaduje 100 % ochrana zraku, nosia takéto okuliare aj pracovníci, ktorí inak okuliare nepotrebujú. Zodpovedajúca ergonomická konštrukcia a dizajn predstavuje organickú...

Read more
Dioptric safety glasses

Dioptric safety glasses

Ideal visual acuity can be achieved with perfect safety glasses. Through the qualified selection of lenses or their surface finishing, we can correct visual defects manifested by blurred vision, image distortion, eye burning or tearing. We correct common correction...

Read more