Plano safety glasses

Safety glasses provide active protection against physical damage to the eyes. In facilities where 100% eye protection is required, such glasses are also worn by workers who do not otherwise need glasses.

Zodpovedajúca ergonomická konštrukcia a dizajn predstavuje organickú súčasť ich optických vlastností. Používanie nedioptrických okuliarov navrhujeme podľa pracovných podmienok a individuálnych ergonomických požiadaviek. Tento postup zaručuje rýchlu adaptabilitu, komfort a pohodlie pri nosení. Čistý neskreslený obraz, pokojné nosenie bez rušivých pocitov predstavuje pasívnu ochranu pracovníka, vďaka koncentrácii na bezpečný pracovný výkon a pružnú orientáciu v priestore.

Ergonomics: anatomical supports, flexible stems, universal accessories for purpose-based changes

Design: unlimited field of view, universal use, ventilation holes