V čem jsou ochranné dioptrické brýle jiné než civilní dioptrické brýle?

autor:

Známé přísloví říká: „Když dva dělají totéž, nikdy to není totéž.“ V tomto duchu lze parafrázovat i dioptrické brýle. Jedny civilní, které používáme doma, a jedny ochranné, které musíme používat v práci.

Soukromé dioptrické brýle, se kterými jsme spokojeni, nemusí úplně vyhovovat v pracovním prostředí, kde se kladou vysoké nároky na přesnost, kvalitu, rychlost a bezpečnost. Zhotovení dioptrických ochranných brýlí předchází posouzení několika faktorů, které ovlivňují naši spokojenost v práci.

Základním předpokladem pro zajištění ostrého vidění je vyšetření zraku objektivní a subjektivní refrakcí lékařem nebo optometristou.

Důležité ještě je konfrontovat hodnoty refrakce (ostrého vidění) s reáliemi pracoviště. Je třeba si uvědomit, jak a kde budeme používat dioptrické brýle během práce. Důležité je uvědomění si informací, jako je pracovní vzdálenost, popis činností, rozmístění pracovního prostoru, práce se zobrazovacími jednotkami atd. Ideální je simulovat podmínky potřebné pro ostré vidění v situacích, v nichž se nacházíme nejčastěji. V jaké poloze provádíme práci (stojíme, sedíme), vzdálenost monitoru, v jakém pracovním poloměru se pohybujeme, zda pracujeme jako řidič vysokozdvižného vozíku, jeřábník a jiné.

Nemalý důraz klademe na výběr správného designu ochranného rámu, do něhož nám bude zapracována dioptrická korekce ve formě bezpečnostního zorníku. Při výběru konstrukce brýlí posuzujeme možná rizika na pracovišti – odletující třísky, prašnost, záření, chemická rizika aj. Komfort a pohodlí při nošení během práce si zabezpečíme výběrem správné velikosti brýlí a možností flexibilního přizpůsobení některých jejich částí. Správnou těsnost brýlí posoudíme Fit testem (těsné přiléhání brýlí k tváři).

Na základě získaných informací si vybereme nejvhodnější řešení pro správné vidění v ochranných dioptrických brýlích, v nichž budeme nejen dobře vidět, ale budeme i chráněni.