Sagitta Safety Academy

Naším posláním je vést a motivovat lidi k správnému pochopení a používání ochrany zraku v různých podmínkách s důrazem na individualitu každého člověka. Vzdělávání a osvěta v této oblasti jsou pro nás stejně důležité jako kvalita našich produktů.

Ideální příležitost

Dny zdraví, safety day (dny bezpečnosti) a jiné firemní společenské akce jsou ideálním prostorem pro popularizaci, motivaci a vzdělávání v oblasti ochrany zdraví na pracovišti. Naším příspěvkem jsou přednášky, workshopy, zrakové screeningy.

PŘEDNÁŠKY

Mají charakter odborného, ale zároveň laicky uchopitelného obsahu o problematice zraku a jeho ochraně. Mohou být zaměřeny na speciální činnosti a oblasti ochrany zraku, jako jsou práce na počítači, s laserovými přístroji nebo v ochranných maskách. Posluchač se dozví, jak a čím vidíme, proč se zrak zhoršuje, které korekční pomůcky jsou vhodné nejenom při práci, ale i při sportu a zábavě. Přednáška může být doplněna také o kvíz týkající se konkrétní problematiky zákazníka.

WORKSHOPY

Otevřené diskuse o problematice lidského zraku, jeho fungování a ohroženích. Účastník si může na vlastní oči vyzkoušet různé zrakové handicapy a omezení simulačními brýlemi, které dokážou navodit reálný pocit vidění různých poúrazových stavů a nemocí zraku.

SCREENINGY

Reálné je provádění měření zrakové ostrosti na přinesených lékařských přístrojích. Účastník si může nechat změřit svůj zrak způsobem objektivní refrakce na autorefraktometru a výsledky konzultovat s odborníkem.