Zrakový screaning

  • určenie objektívnej refrakcie
  • prístrojové meranie
  • informácia pre zamestnanca o jeho vizuse
  • poradenstvo

Vlastnosti