Vyšetrenie zraku

  • určenie objektívnej a subjektívnej refrakcie s predpisom dioptrickej korekcie lekárom špecialistom alebo optometristom
  • posúdenie a výber vhodných dioptrických zorníkov (z hľadiska funkčnosti) v závislosti od nameraných dioptrických hodnôt a potrieb nositeľa
  • posúdenie a výber typu ochranných okuliarov v závislosti od pracovného prostredia, fyziognómie nositeľa a ďalších parametrov
  • Fit Test
  • vymeranie polohy dioptrických zorníkov v okuliarovom ráme – PD, HD
  • vyšetrenie zamestnancov v mieste závodu na dohodnuté termíny

Vlastnosti