Zrakový Audit

Posouzení pracovního prostředí pro optimální výběr pracovních brýlí a vytvoření systému jejich správného pořízení a používání. Cílem auditu je stanovit optimální ochranu zraku při dodržení příslušných zákonů a norem na vybraných pracovištích s přihlédnutím k jejich specifikům tak, aby bylo dosaženo:

  • maximálního vizuálního vjemu pracovníka
  • nerušeného, jasného, bezpečného vidění v předepsané ochraně zraku
  • dostatečně ostrého vidění pracovníka se zřetelem k jeho zrakové vadě
  • zkvalitnění práce náročné na vizuální vjemy
  • odstranění předčasné zrakové únavy
  • spokojenosti pracovníka při používání ochrany zraku
  • úspory nákladů a životnosti při opakovaném pořizování prostředků na ochranu zraku

Vlastnosti