Speciální ochrana zraku

Svet techniky dnes oplýva sofistikovanými technológiami, ktoré pomáhajú človeku robiť veci presnejšie a rýchlejšie. Zariadenia, ktoré človeku inak pomáhajú, môžu v sebe skrývať aj bežným zrakom neviditeľné riziká. Hrozby v podobe prirodzených alebo syntetických optických žiarení môžu poškodzovať funkcie zraku už pri veľmi slabých zásahoch. Dlhodobé pôsobenie v prostredí kontaminovanom nežiaducim žiarením má za následok zrýchlenú degeneráciu vnútroočných tkanív.
Riziko okamžitých alebo budúcich komplikácii poškodenia alebo úplnej straty tohto zmyslu znižujeme správnou voľbou skiel do ochranných okuliarov. Mechanizmus eliminácie žiarení navrhujeme v súlade s prevádzkovými podmienkami.

Neviditelná rizika

Technológie emitujúce žiarenia s potenciálom poškodenia zraku: UV zářiče, LED svítidla, sklářské pece, tavicí pece, halogenové výbojky, infračervené zářiče, zobrazující jednotky