Speciální ochrana zraku

Svět techniky oplývá sofistikovanými technologiemi, které člověku pomáhají dělat věci přesněji a rychleji. Zařízení, která člověku jinak pomáhají, mohou v sobě skrývat také rizika běžným zrakem neviditelná. Hrozby v podobě přirozených nebo syntetických optických záření mohou poškozovat zrakové funkce už velmi slabými zásahy. Dlouhodobé působení v prostředí kontaminovaném nežádoucím zářením má za následek zrychlenou degeneraci vnitřních tkaniv. Riziko okamžitých nebo příštích komplikací poškození nebo úplné ztráty tohoto smyslu snižujeme správnou volbou skel do ochranných brýlí. Mechanismus eliminace záření navrhujeme v souladu s provozními podmínkami.

Neviditelná rizika

Technologie emitující záření s možností potenciálního poškození zraku: UV zářiče, LED svítidla, sklářské pece, tavicí pece, halogenové výbojky, infračervené zářiče, zobrazující jednotky