Dioptric safety glasses

Ideálnu zrakovú ostrosť je možne dosiahnuť bezchybnými pracovnými okuliarmi. Kvalifikovaným výberom zorníkov alebo ich povrchových úprav dokážeme napraviť vizuálne nedostatky prejavujúce sa v neostrom videní, deformácii obrazu, pálení alebo slzení oči. Bežné korekčné vady korigujeme na mieru zhotovenými zorníkmi integrovanými priamo v bezpečnom ochrannom ráme. Dioptrické ochranné okuliare sú vyrábane vo vzťahu k zrakovej vade.

 

Korigované zrakové vady:

  • krátkozrakosť
  • ďalekozrakosť
  • presbyopia
  • astigmatizmus

 

Dioptrické okuliare:

  • jednoohniskové
  • multifokálne
  • bifokálne